Be Aware Security

Service Overzicht
Iris Security Management

Met dit security management systeem kunt u veiligheidsrisico's bespreekbaar en beheersbaar maken.

1. Meetbare veiligheidsdoelen
2. Heldere risicoscenario’s
3. Kosten-batenanalyse van maatregelen
4. Systematische aanpak en eenheidstaal
5. Structuur in advisering en besluitvorming
6. Creëren van draagvlak
7. Beheersing van risico's en minder incidenten
DHM Security Management

DHM security management biedt bij een juiste toepassing, alle bij de beveiliging betrokken actoren, de mogelijkheid om vanuit één en dezelfde benadering beveiligingsproblemen aan te pakken, op te lossen, te organiseren en in stand te houden.

Belangrijkste Services

A

Evenementen beveiliging

B

Horeca
beveiliging

C

Persoons
beveiliging

D

Risico
assessments